مرغ
 تخم مرغی که توسط پرندگان جوجه کشی شده
زمانی  پیش می آید که تخم مرغ را زیر پرنده ای جز مرغ بگذاریم

وقتی مرغی کرچ شده یا آمادگی خوابیدن روی تخم مرغ رادارد و  بیش تر از سه روز روی تخم هایش خوابیده است

شاید به دلایلی سست شود (مریض یادر حال مرگ باشد)اگر پرنده ای داشته باشیم که کرچ شده است

می توانیم تخم هارا زیر آن پرنده که می تواند غاز-اردک-بوقلمون و هر پرنده ای که میتواند جوجه کشی انجام دهد

 قرار دهیم

سوال شده است که تخم مرغ  ماشینی (فرقانی )را در زیر بو قلمون گذاشته و جوجه شده اند وحالا می خواهد

بداند که آیا جوجه ها در زمان بزرگی می توانند عمل جوجه کشی را انجام دهند ؟

در پاسخ این سوال هم می توان به زمان در کنار هم بودن جوجه و بوقلمون دقت کرد زیرا جو جه  عمل جوجه

کشی را از همان پرنده ای که از زیرش در آمده به صورت غریضی می آموزد که این بستگی به تخم گذار آن تخم

هم دارد که در آن کمی دخالت دارد

در این حالت جوجه مرغ رفتاری کمی شبیه به پرنده ای که از زیرش در آمده پیدا میکند.

 

|+| نوشته شده توسط مازیار در چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392  |
 چه خروسی برای جنگ بهتر است
همه ی خروس ها برای جنگ خوب هستند  واجازه ی ورود به خروس ها را به محل زندگیشان

نمی دهند ولی خروس هایی هستند که از همه ی خروس ها  بهتراند وشامل(۱- خروس لاری

۲-خروس ریشی ۳-خروس پاپر ۴-گردن لخت ۵-پر فر )هستند  که هر کدام به نوعی درجنگ

مهارت دارند .

خروس لاری با چرخش ویک دفعه ضربه زدن

خروس ریشی باپهن شدن وخود را ترسناک کردن وپرش های بلند

خروس پاپر با باز کردن پرها و حمله کردن نا گهانی

گردن لخت با فرار کردن واز پشت حمله کردن

پرفر با باز وبسته کردن پر ها وتر ساندن

|+| نوشته شده توسط مازیار در چهارشنبه بیست و چهارم اسفند 1390  |
 تفاوت بین مرغ ماشینی و مرغی که از زیرمرغ درمی آید
۱-مرغ ماشینی(مکینه ای-فرقانی):این نوع مرغ که فروشنده ها در کوچه ها می فروشند تخم گذار های

خوبی هستند ولی مشکل بعضی ازاین مرغ ها این است که پس از چند ماه یا چند روز ازتخم میروند

به نظر من که این گونه مرغ ها فقط برای چاق کردن است وبعد برای کشتن .

ازدیگر مشکلاتشان ریختن پرهای سلا نه ی انهاست که در تا بستان آنها را می ریزندوزمستان دوباره

در می آورندکه این امر به این علت است که پس ازجفت گیری با خروس ودرنبود خروس تخم گذاری

زیاد است که مرغ قوه ی پر هایش را از دست می دهد۰

این مرغ روی تخم نمی خوابد وعمل جوجه کشی را انجام نمی دهد ۰

۲-مرغی که از زیر مرغ و طی عمل جوجه کشی به دست می آید (بیمی-لری-خانگی):این گونه مرغ

عکس مرغ ماشینی است تخم گذار های عالی هستند از تخم نمی روند ومناسب برای کشتن

هم نیستند بلکه برای تخم گذاری به وجود امده اندوفقط زمانی ازتخم می روند که پیر شده اند

وقوای جوانی خود را از دست داده باشند .

این مرغ بسیار زودتر از مرغ ماشینی تخم می آیند.

پرهایشان را به جز پیری نمی ریزند و وقتی می ریزند بسیار زود در می آورند .

روی تخم می خوابند وعمل جو جه کشی انجام می دهند وهر ۱ماه یک بار آماده ی جوجه کشی

میشوند که بیشتر در عید صورت می گیرد.    

|+| نوشته شده توسط مازیار در جمعه نوزدهم اسفند 1390  |
 مرغ پاپر
مرغ پاپرمانند انواع مرغ های دیگراست با این تفاوت که پا هایش دارای پر است پاپر این مرغ ها چند نوع

است .

۱-پاپرهایشان تا روی زمین گشیده شده وپشت پایشان هم پراست

۲-پاپر هایشان کوتاه میروید

۳-یک پر روی پایشان می روید

بعضی از این مرغ ها پاپر شان را می ریزندو بعضی از ان ها پاپرشان می شکند

پا های این نوع مرغ کوتاه ولی خروس پاپر کمی بلند هستند

هر گاه که مرغ یا خروس پاپر هایش ریخت ویا خود به خود شکستند بایدبدانیم

که اصل نیستند .از پاپر های این ا ین مرغ باید مواظبت کرد وآن هاراباآب تمیز

کنیم تا کدر و بدحالت نشوند و زیبایی خود را از دست می دهند. 

|+| نوشته شده توسط مازیار در پنجشنبه هجدهم اسفند 1390  |
  مرغ جیرفتی

مرغ جیرفتی مرغی مشابه مرغ مینیاتوری است .

 

این مرغ که تاج آن مانند مرغ میناتوری است،جسه اش کمی از مرغ 

مینیاتوری بزرگ تر است رنگ پر های آن به رنگ های سیاه و سفید

 دور گردن این مرغ به رنگ های قهوه ای وسیاه دیده می شود .

پا های این مرغ کمی بلند است و  بیش تر در استان چهارمحال وبختیاری

دیده می شود این نوع مرغ ها نسبت به جسه ی کوچکشان تخم های

بزرگی میگذارند.

از دیگرخصوصیات این مرغ رنگ یک دست به جز دور گردنش است

که این مرغ را زیبا تر نشان می دهد.

گردنش دراز و کلفت،وطول بدنش نسبت به مرغ های دیگر زیاد است. 

   

|+| نوشته شده توسط مازیار در پنجشنبه بیست و دوم دی 1390  |
 مرغ مینیاتوری(دورگه- جیرفتی-زینتی)
این نوع مرغ ها که جسه ای کوچک دارند ،تخم گذار خوبی هم هستد .

 رنگ این مرغ به طور قانونی واستاندارد به رنگ سیاه و سفید دیده می شود  تاج این گونه مرغ با تاج

مرغ های دیگر فرق دارند .

مرغ مینیاتوری پس از تخم آمدن به مدت ۱۰روزیا۳۰روزبرروی تخم می خوابد مرغ مینیاتوری معمولا روی

۱۰تا۱۲تخم می خوابد ودقیق درمدت ۲۱روز حتی بیشتر بر روی تخم ها می خوابد .

مرغ مینیاتوری در تشخیص تخم بدون نطفه یاتخمی که خروسی نیست باهوش هستند. واین نوع 

تخم ها را از زیر شکم بیرون آورده ویا آن ها را می خورد.

معمولا بعد از۲۰روز جوجه ی خود را رها می کنند.

   مرغ مینیاتوری چون جسه ی کوچکی دارد تخم مرغ های کوچکی هم دارد.

|+| نوشته شده توسط مازیار در چهارشنبه بیست و یکم دی 1390  |
 خروس ریشی
خروس ريشي بر خلاف مرغ ريشي كه به تعداد فراوان وجود دارد كم ياب است نه به آن صورت كه 

به گوييم تعداد آن خيلي كم است .

اين گونه خروس بهتراست به صورت گله اي پرورش يابد زيرا اين خروس به تخم گذاري زود وسريع مرغ

كمك مي كنند اين گونه خروس در تشخيص مرغ خود در يك گله مرغ خبره است يعني اگر آنرادريك گله 

مرغ قرار بدهيم به سمت مرغ خود مي رود وبا تنه زدن مرغ را بيرون مي كشد .

خروس ريشي در جنگ كردن هم همانند خروس دورگه ولاري است اين خرو س جسه اي كوچك دارد

ولي در جنگ پرهاي دورگردن خود را به طور ترسناكي باز مي كند وسينه اش را پهن مي كند ودم خود

را به سمت پايين خم مي كند .

خروس ريشي تاوقتي جوجه است ريش ندارد ولي كم كم ريش هايش بزرگ وبزرگتر مي شوند طوري 

كه اندازه ي يك انگشت دست مي شوند.    

|+| نوشته شده توسط مازیار در دوشنبه نوزدهم دی 1390  |
 خروس دورگه
خروس دورگه يكي از انواع خروس جنگي است كه در جنگ هما نند خروس لاري است خصوصيات اين

خروس ازجمله تاج اين خروس است كه بلند وصاف به رنگ قرمز تيره مي باشد. رنگ اين خروس بيشتر

وبه صورت استاندار به رنگ سياه وقهوه اي تيره وجود دارد ودر رنگ هاي قرمز وسفيد هم ديده مي شود

از ديگرخصوصيا تش بايد به حجمي بودنش توجه داشته باشيم اين نوع خروس تا مو قعي كه جوجه است

بسيار كوچك ولاغر است ولي در بزرگسالي به طور شگفت انگيزي بزرگ و گوشتي مي شود  ازاين رو

ازاين خروس براي كشتار در خانه استفاده مي شود نوع ماشيني اين خروس كه مصنوعي توسط

دستگاه به دنيا مي ايندپابلند هستند ونوع طبيعي ومحلي اين خروس كه توسط مرغ از درون تخم

به دنيا مي ايندوپا كوتاه هستند .

اين گونه خروس ها وزني معادل ۲تا۵ كيلو دارند واگر در جايي تاريك قرار گيرند  وحشي مي شوند

ودنبال انسا ن مي دوند .

ازا ين خروس مي توان دنبال مرغ به صورت گله اي پرورش داد .

|+| نوشته شده توسط مازیار در شنبه هفدهم دی 1390  |
 مرغ كاكلي
اين نوع مرغ ها كه جز‍‍و زيباترين گونه هاي مرغ هستند .

اين گونه مرغ ها چند دسته هستند ازكاكل بزرگ هاكه تمام سرشان را كاكل گرفته است تاكاكل كوچك 

هاكه كاكلشان به يك بند انگشت مي رسد.

معمولااين نوع مرغ ها يا گو شتي مي شوند ويا لاغر وپرازپر كه نوع طبيعي انها پا كوتاه وپرازپر هستند.

 این مرغ کاکلش در بعضی شرایط شکسته وریخته می شود ودوباره در می اید که در مرغی که خروس

ندارد کم در مشاهده می شود  .

|+| نوشته شده توسط مازیار در شنبه هفدهم دی 1390  |
 مرغ وخروس
مرغ وخروس ها حیوانات خانگی زیبایی هستند که در روستاها به تعداد زیادی وجود دارد .

این نوع حیوانات مخصوصا نوع لری انها که در روستا ها ی استا ن چهارمهال وبختیاری به تعداد فراوان

وجود دارند تخم گذار های بسیارخوبی هستند .

مرغ و خروس ها درایران به چند دسته یافت می شوند. 

۱-ماشینی که جنبه ی زیبایی دارند .

۲-طبیعی یا محلی که تخم گذار های خوب وهمچنین جنبه ی زیبایی دارند .این نوع مرغ وخروس ها به

چند دسته وجود دارند.

۱-کاکلی یا گلالی

۲-پا پر یا پاپشمالو ها

۳-ریشی

۴-دورگه

۵-پا کوتاه 

۶-پشمی

۷-پر فر

۸-گردن لخت

۹-میناتوری یا(جیرفتی-زینتی-دورگه)

۱۰-لاری

 

 

|+| نوشته شده توسط مازیار در جمعه شانزدهم دی 1390  |
 
 
 
بالا